Pokyny pre užívateľov solária

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 
  • Vždy používajte poskytnuté ochranné okuliare. Kontaktné šošovky a slnečné okuliare neposkytujú dostatočnú ochranu.
  • S dostatočným predstihom pred opaľovaním odstráňte všetky kozmetické produkty a nepoužívajte opaľovacie krémy s ochranným faktorom ani prípravky urýchľujúci opaľovanie.
  • V prípade niektorých ochorení môže ultrafialové žiarenie viesť k zhoršeniu symptómov a u niektorých liekov k výskytu nežiaducich vedľajších účinkov. V prípade pochybností vyhľadajte odporúčania lekára.
  • Medzi prvými dvoma návštevami solária počkajte aspoň 48 hodín.
  • V jeden deň sa nikdy neopaľujte na slnku aj v soláriu.
  • Vždy sa riaďte odporúčanou dobou pobytu v soláriu, intervaly medzi návštevami a vzdialenosťou od zdroja žiarenia.
  • Ak sa objavia podráždené miesta alebo ak dôjde k zmene pigmentových znamienok na koži, vyhľadajte lekára.
  • Citlivé miesta, napríklad jazvy a tetovanie, pred UV žiarením vždy chráňte.