Ako sa opaľovať

Je opaľovanie zdravé alebo nie?
Všetko záleží na miere, s akou tak robíme. Mierne opaľovanie je zdravé a prospešné, pretože vytvára pre dobré zdravie potrebný vitamín D.
Naopak spálenie a nadmerné opaľovanie môže pokožku poškodiť. Preto je vždy dôležité sa za každú cenu vyvarovať spáleniu. A naopak, opaľovať sa mierne - tak, aby telo získalo dostatočné množstvo vitamínu D pre naše zdravie a Vy nádherné jemné opálenie.
Naša prirodzená farba pokožky je daná množstvom melanínu v koži. Existencia a množstvo melanínu je u všetkých ľudí závislá na genetických predpokladoch. Keď je naša pokožka vystavená UV žiareniu, začínajú melanocyty - bunky nachádzajúce sa hlboko v našej koži - vytvárať viac melanínu. Počas nasledujúceho zhnednutia vystupuje melanín na povrch kože a vytvára opálenie.
UV žiarenie spôsobuje okrem iného aj zosilnenie vonkajšej vrstvy kože, čím si naše telo vytvára prirodzenú ochranu pred UV žiarením a pred spálením. Ľudia na UV žiarenie reagujú rôzne. Snedá pokožka produkuje melanín rýchlejšie. Pokožka veľmi svetlých ľudí obsahuje melanínu veľmi málo, dokonca keď je táto pokožka vystavená UV žiareniu, neprodukuje žiadny melanín. Preto sa títo ľudia s typom kože I neopália ani na slnku ani v soláriu. Ak prirodzený opaľovací proces prebehne príliš rýchlo, vedie to k spáleniu. Naša pokožka má pre tieto prípady vlastný regeneračný mechanizmus, ale ak dôjde k spáleniu pokožky často, môže sa tento mechanizmus vyčerpať a môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu pokožky.